Điều ít biết về phong trào Hamas đang giao đấu với Israel

Hamas là viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, có nghĩa là Phong trào Kháng chiến Hồi giáo. Lực lượng này đã giao đấu với Quân đội Israel suốt nhiều ngày qua.

  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-2
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-3
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-4
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-5
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-6
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-7
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-8
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-9
  • Dieu it biet ve phong trao Hamas dang giao dau voi Israel-Hinh-10
An An (T.H)