Hình ảnh Hoàng thân Philip bên các nhà lãnh đạo thế giới

Với tư cách là thành viên của gia đình Hoàng gia Anh và là phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip từng gặp gỡ và tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo thế giới.

 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-2
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-3
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-4
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-5
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-6
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-7
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-8
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-9
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-10
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-11
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-12
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-13
 • Hinh anh Hoang than Philip ben cac nha lanh dao the gioi-Hinh-14
Thiên An