Lật lại tội ác MC nổi tiếng của Anh từng lạm dụng tình dục 500 người

Hoài An -

(Kiến Thức) - Là MC nổi tiếng nước Anh và thế giới nhưng Jimmy Savile lại có sở thích kỳ quặc là lạm dụng tình dục từ trẻ con tới người lớn.

 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-2
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-3
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-4
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-5
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-6
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-7
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-8
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-9
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-10
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-11
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-12
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-13
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-14
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-15
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-16
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-17
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-18
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-19
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-20
 • Lat lai toi ac MC noi tieng cua Anh tung lam dung tinh duc 500 nguoi-Hinh-21