Nhìn lại vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, Nagasaki 75 năm trước

Thiên An -

(Kiến Thức) - 75 năm trước, Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-2
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-3
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-4
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-5
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-6
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-7
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-8
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-9
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-10
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-11
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-12
 • Nhin lai vu My nem bom nguyen tu xuong Hiroshima, Nagasaki 75 nam truoc-Hinh-13