VIDEO » Hot

Video: Tái hiện Hồng quân Liên Xô trong lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ

Theo Duy Anh/Zing News -

5.000 người Nga trong quân phục Hồng quân Liên Xô cùng xe tăng T-34, pháo phản lực Cachiusa và nhiều vũ khí khác đã tham gia cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ hôm 7/11.
 

Video: Tái hiện Hồng quân Liên Xô trong lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ: