10 món đồ chơi Trung thu cực hot thời bao cấp, trẻ em “phát cuồng”

Google News

Đèn kéo quân, tàu thủy sắt hay đèn lồng ống bơ... là những món đồ chơi Trung thu từng làm trẻ em Việt thời bao cấp phát cuồng.

  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
  • 10 mon do choi Trung thu cuc hot thoi bao cap, tre em
T.B (tổng hợp)