10 phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người

Tâm Anh (theo Bigthink) -

(Kiến Thức) - Điện thoại, ô tô, giấy... là những phát minh vĩ đại nhất lịch sử. Nhờ những sáng chế để đời của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu... mà cuộc sống của con người đã có sự thay đổi tích cực. Đặc biệt, nhiều phát minh được sử dụng đến ngày nay.

  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-2
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-3
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-4
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-5
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-6
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-7
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-8
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-9
  • 10 phat minh vi dai nhat lich su loai nguoi-Hinh-10