10 thành phố đặc sắc nhất Việt Nam qua góc nhìn cây viết Canada

Dưới đây là những thành phố đặc sắc nhất của Việt Nam do một cây viết tự do người Canada bình chọn, sau một thời gian định cư trên dảI đất hình chữ S.

 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-2
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-3
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-4
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-5
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-6
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-7
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-8
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-9
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-10
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-11
 • 10 thanh pho dac sac nhat Viet Nam qua goc nhin cay viet Canada-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)