11 địa điểm “ma quái” đáng sợ nhất nước Mỹ (1)

Từ viện điều dưỡng kì dị đến ngọn hải đăng nổi tiếng trên chiến trường nội chiến Mỹ... đây đều là những địa điểm kinh dị, ám ảnh nhất nước Mỹ.

 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
 • 11 dia diem
Lê Trang (theo Live Science)