3 con giáp xui xẻo trong tuần mới (6 - 12/12), làm việc gì cũng gặp khó khăn

Có vẻ như tuần mới (6 - 12/12) không mang lại may mắn cho 3 con giáp này.

 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-2
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-3
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-4
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-2
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-6
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-7
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-8
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-3
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-10
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-11
 • 3 con giap xui xeo trong tuan moi (6 - 12/12), lam viec gi cung gap kho khan-Hinh-12
Theo Hoàng Khuông / Công lý & xã hội