3 thứ trước cửa, tài lộc không vào nhà, tránh mạo phạm

Google News

Theo người xưa, nếu có 3 thứ này chặn cửa, Thần Tài sẽ đi đường vòng, tài lộc không vào nhà.

 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-2
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-3
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-4
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-5
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-6
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-7
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-8
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-9
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-10
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-11
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-12
 • 3 thu truoc cua, tai loc khong vao nha, tranh mao pham-Hinh-13
Theo Dân Trí