3 tuổi tiền vào như nước trong tháng 6 dương: 1 tuổi đại lộc

Bước sang tháng 6 dương lịch, có 3 con giáp may mắn, giàu sang.

 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-2
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-3
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-4
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-2
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-6
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-7
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-8
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-3
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-10
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-11
 • 3 tuoi tien vao nhu nuoc trong thang 6 duong: 1 tuoi dai loc-Hinh-12
Theo Thạch Thảo/Khoevadep