4 cây trồng trước cửa rước lộc vào nhà, bình an, trường thọ

Google News

Dưới đây là 4 cây cảnh mà theo người xưa, nếu xuất hiện trước cửa nhà ai đó, bạn sẽ biết đó là gia đình quyền quý, giàu có. Đây là những cây cảnh "trấn nhà", có ý nghĩa phong thủy rất tốt lành.

 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-2
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-3
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-4
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-5
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-6
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-7
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-8
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-9
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-10
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-11
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-12
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-13
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-14
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-15
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-16
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-17
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-18
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-19
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-20
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-21
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-22
 • 4 cay trong truoc cua ruoc loc vao nha, binh an, truong tho-Hinh-23
Theo Dân Việt