4 vị trí mọc lông dự báo “ngồi không hưởng lộc”, chớ có nhổ đi

Theo nhân tướng học, có lông mọc ở những vị trí này tuyệt đối không được nhổ đi. Lông mọc càng nhiều thì càng có phúc, phú quý hơn người.

  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-2
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-3
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-4
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-5
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-6
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-7
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-8
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-9
  • 4 vi tri moc long du bao “ngoi khong huong loc”, cho co nho di-Hinh-10
Theo: Sài Gòn Thể Thao