5 anh hùng Lương Sơn Bạc nào được Tống Giang trọng dụng cả đời?

Trong tác phẩm "Thủy Hử", Tống Giang là thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc. Trong số các anh hùng, Tống Giang trọng dụng, tín nhiệm nhất 5 người.

  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-2
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-3
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-4
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-5
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-6
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-7
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-8
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-9
  • 5 anh hung Luong Son Bac nao duoc Tong Giang trong dung ca doi?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)