Ai khiến Gia Cát Lượng 7 lần bắt thả, tốn công thu phục nhất?

Dưới thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng nổi tiếng là người trọng dụng nhân tài. Ông chiêu mộ được nhiều nhân tài ở các lĩnh vực giúp nhà Thục Hán phát triển. Trong số này, ông mất nhiều công nhất khi thu phục Mạnh Hoạch. 

  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-2
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-3
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-4
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-5
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-6
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-7
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-8
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-9
  • Ai khien Gia Cat Luong 7 lan bat tha, ton cong thu phuc nhat?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)