Ai là kẻ thù lớn nhất của đại tham quan Hòa Thân?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Trong lịch sử vương triều nhà Thanh, đại tham quan Hòa Thân được biết đến là vị quan lắm tài nhiều tật, tham ô, nhận hối lộ lớn... Vì vậy, Hòa Thân có rất nhiều kỳ phùng địch thủ. Trong đó, đối thủ lớn nhất của tham quan này là tướng quân A Quế.

  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-2
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-3
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-4
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-5
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-6
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-7
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-8
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-9
  • Ai la ke thu lon nhat cua dai tham quan Hoa Than?-Hinh-10