Ai là nhà quân sự lỗi lạc kiệt xuất nhất nước Nga?

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Ngày nay, Nguyên soái Kutuzov được người Nga coi là một anh hùng dân tộc, nhà quân sự lỗi lạc. Trong các giáo trình quân sự, ông cũng được vinh danh như một bậc thầy của nghệ thuật hành quân vượt núi.

  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?
  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?-Hinh-2
  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?-Hinh-3
  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?-Hinh-4
  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?-Hinh-5
  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?-Hinh-6
  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?-Hinh-7
  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?-Hinh-8
  • Ai la nha quan su loi lac kiet xuat nhat nuoc Nga?-Hinh-9