Ăn ngon mặc đẹp cả đời, vì sao phi tần Trung Quốc vẫn đoản mệnh?

Google News

Sống trong Tử Cấm Thành, các phi tần Trung Quốc được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ. Thế nhưng, dù ngày ngày thưởng thức cao lương mĩ vị nhưng những mỹ nhân này dễ mắc bệnh, thậm chí đoản mệnh.

  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-2
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-3
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-4
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-5
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-6
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-7
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-8
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-9
  • An ngon mac dep ca doi, vi sao phi tan Trung Quoc van doan menh?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)