Ảnh chất lừ về Sài Gòn năm 1965 - 1966 của cựu binh Mỹ

(Kiến Thức) - Cùng ngắm những địa danh nổi tiếng ở Sài Gòn năm 1965 - 1966 được ghi lại qua ống kính cựu binh Mỹ Thomas W. Johnson. 

  • Anh chat lu ve Sai Gon nam 1965 - 1966 cua cuu binh My
  • Anh chat lu ve Sai Gon nam 1965 - 1966 cua cuu binh My-Hinh-2
  • Anh chat lu ve Sai Gon nam 1965 - 1966 cua cuu binh My-Hinh-3
  • Anh chat lu ve Sai Gon nam 1965 - 1966 cua cuu binh My-Hinh-4
  • Anh chat lu ve Sai Gon nam 1965 - 1966 cua cuu binh My-Hinh-5
  • Anh chat lu ve Sai Gon nam 1965 - 1966 cua cuu binh My-Hinh-6
  • Anh chat lu ve Sai Gon nam 1965 - 1966 cua cuu binh My-Hinh-7
  • Anh chat lu ve Sai Gon nam 1965 - 1966 cua cuu binh My-Hinh-8
T.B (tổng hợp)