Ảnh cực ấn tượng về chiến dịch Barbarossa nổi tiếng trong CTTG 2

Google News

(Kiến Thức) - Vào ngày 22/6/1941, phát xít Đức và các nước cùng phe thực hiện cuộc tấn công xâm lược Liên Xô thông qua Chiến dịch Barbarossa nổi tiếng lịch sử.

  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-2
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-3
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-4
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-5
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-6
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-7
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-8
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-9
  • Anh cuc an tuong ve chien dich Barbarossa noi tieng trong CTTG 2-Hinh-10
Tâm Anh (theo The Atlantic)