Ảnh đặc biệt về vùng đất Điện Biên năm 2003

Những dãy núi trùng trùng điệp điệp, xác xe tăng Pháp trên cánh đồng, cuộc sống ở bản Uva... là loạt ảnh phải xem về Điện Biên năm 2003.

  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-2
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-3
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-4
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-5
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-6
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-7
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-8
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-9
  • Anh dac biet ve vung dat Dien Bien nam 2003-Hinh-10
T.B (tổng hợp)