Ảnh độc: Bức tranh giao thông cực thú vị ở TP. HCM năm 1988

Cùng trải nghiệm giao thông ở TP. HCM năm 1988 qua loạt ảnh đặc sắc do một du khách phương Tây thực hiện.

 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-2
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-3
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-4
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-5
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-6
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-7
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-8
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-9
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-10
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-11
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-12
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-13
 • Anh doc: Buc tranh giao thong cuc thu vi o TP. HCM nam 1988-Hinh-14
T.B (tổng hợp)