Ảnh độc vẻ đẹp "không lẫn vào đâu" của Hà Nội 100 năm trước

Google News

Hà Nội cách đây một thế kỷ hiện lên trong hơn 1.000 bức ảnh màu hiếm của Leon Busy với vẻ đẹp vô cùng dung dị, bình yên.

 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
 • Anh doc ve dep
PV (theo Opusmang)