Ảnh giá trị ít người biết về Hà Nội năm 1937-1938

Google News

Đường xe điện trên phố Hàng Ngang - Hàng Đào, xe kéo tay hoạt động trên đường phố, gánh hát xẩm của nghệ sĩ mù bên bờ hồ Hoàn Kiếm... là loạt ảnh quý về Hà Nội năm 1937-1938 được lưu trữ tại Bảo tàng Con người ở Paris, Pháp.

  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-2
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-3
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-4
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-5
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-6
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-7
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-8
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-9
  • Anh gia tri it nguoi biet ve Ha Noi nam 1937-1938-Hinh-10
T.B (tổng hợp)