Ảnh hiếm có khó tìm về thời trẻ ở nước ngoài của vua Bảo Đại

Google News

Với 10 năm du học ở Pháp, vua Bảo Đại đã dành phần lớn quãng thời gian niên thiếu của mình ở nước ngoài. Cùng xem những hình ảnh tư liệu đặc sắc về vua Bảo Đại giai đoạn này.

  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai
  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-2
  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-3
  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-4
  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-5
  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-6
  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-7
  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-8
  • Anh hiem co kho tim ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-9
T.B (tổng hợp)