Ảnh hiếm cuộc vây hãm Leningrad 900 ngày trong Thế chiến 2

Google News

Nhiếp ảnh gia Boris Kudoyarov đã chụp được một số bức ảnh đắt giá về cuộc sống của người dân Liên Xô trong cuộc vây hãm Leningrad kéo dài 900 ngày do phát xít Đức thực hiện.

  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-2
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-3
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-4
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-5
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-6
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-7
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-8
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-9
  • Anh hiem cuoc vay ham Leningrad 900 ngay trong The chien 2-Hinh-10
Tâm Anh (theo RBTH)