Ảnh ít người biết về vua Bảo Đại của phóng viên quốc tế

Google News

(Kiến Thức) - Cùng xem loạt ảnh lý thú mà nhiều người lần đầu biết đến về Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của nước Việt - qua ống kính của các phóng viên quốc tế.

  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-2
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-3
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-4
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-5
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-6
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-7
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-8
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-9
  • Anh it nguoi biet ve vua Bao Dai cua phong vien quoc te-Hinh-10
T.B (tổng hợp)