Ảnh không đụng hàng về đầu máy tàu hỏa ở Việt Nam năm 1996

Khám phá "bộ sưu tập" các loại đầu máy tàu hỏa ở Việt Nam năm 1996, được chụp lại qua ống kính của nữ du khách Australia Jennifer Lynas.

 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-2
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-3
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-4
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-5
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-6
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-7
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-8
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-9
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-10
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-11
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-12
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-13
 • Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-14
T.B (tổng hợp)