Ảnh quý giá: Nữ hoàng Elizabeth II “tòng quân” chống phát xít

Năm 1942, Nữ hoàng Elizabeth II là công chúa 16 tuổi. Mặc dù là thành viên hoàng gia Anh nhưng bà đăng ký "tòng quân" vì muốn góp sức cho quốc gia trong cuộc chiến chống phát xít.

  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-2
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-3
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-4
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-5
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-6
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-7
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-8
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-9
  • Anh quy gia: Nu hoang Elizabeth II “tong quan” chong phat xit-Hinh-10
Tâm Anh (theo ATI, Nationalww2museum)