Ảnh “quý như vàng” về cuộc sống của thiên tài Einstein giai đoạn 1930 - 1950

Google News

Albert Einstein là một trong những nhà khoa học xuất sắc, có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống đời thường của thiên tài Einstein khiến nhiều người tò mò.

  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-2
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-3
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-4
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-5
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-6
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-7
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-8
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-9
  • Anh “quy nhu vang” ve cuoc song cua thien tai Einstein giai doan 1930 - 1950-Hinh-10
Tâm Anh (theo RHP)