Ba Đại lễ Phật đản hoành tráng tổ chức tại Việt Nam

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Từ ngày 12 - 14/5, Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2019. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak sau 2 lần diễn ra thành công vào các năm 2008 và  2014.

  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-2
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-3
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-4
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-5
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-6
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-7
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-8
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-9
  • Ba Dai le Phat dan hoanh trang to chuc tai Viet Nam-Hinh-10