Ba giai thoại ly kỳ về ngôi chùa nổi tiếng nhất Quảng Ngãi

Google News

Giai thoại đầu tiên liên quan đến sự khởi lập ngôi chùa. Giai thoại thứ hai kể về cái “giếng Phật” trong sân chùa. Giai thoại thứ ba là về quả “chuông thần”...

 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-2
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-3
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-4
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-5
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-6
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-7
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-8
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-9
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-10
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-11
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-12
 • Ba giai thoai ly ky ve ngoi chua noi tieng nhat Quang Ngai-Hinh-13
Quốc Lê