Ba miền Việt Nam năm 1992 qua ống kính Pool Renault (1)

Cùng xem loạt ảnh đặc sắc về Hà Nội, TP. HCM cùng hàng loạt địa phương khác được phóng viên Pháp Pool Renault ghi lại trong hành trình xuyên Việt Nam năm 1992.

 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-2
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-3
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-4
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-5
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-6
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-7
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-8
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-9
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-10
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-11
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-12
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (1)-Hinh-13
T.B (tổng hợp)