Ba miền Việt Nam năm 1992 qua ống kính Pool Renault (2)

Lớp mầm non ở Hội An, nữ sinh áo dài ở Đà Lạt, vịnh Hạ Long trong ánh tà dương... là những khung hình không thể không xem về Việt Nam năm 1992.

 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-2
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-3
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-4
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-5
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-6
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-7
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-8
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-9
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-10
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-11
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-12
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-13
 • Ba mien Viet Nam nam 1992 qua ong kinh Pool Renault (2)-Hinh-14
T.B (tổng hợp)