Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những người chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng ngày 7/5/1954.

 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-2
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-3
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-4
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-5
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-6
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-7
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-8
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-9
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-10
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-11
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-12
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-13
 • Bac Ho va Dai tuong Vo Nguyen Giap trong Chien dich Dien Bien Phu-Hinh-14
Theo VietnamPlus