Bảo tàng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thời chiến tranh Việt Nam

(Kiến Thức) - Khánh thành năm 1919, Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng lâu đời nhất Việt Nam. Trong thời chiến tranh Việt Nam, bảo tàng này được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt...

 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-2
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-3
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-4
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-5
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-6
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-7
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-8
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-9
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-10
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-11
 • Bao tang duoc bao ve nghiem ngat nhat thoi chien tranh Viet Nam-Hinh-12
Quốc Lê