Bật nắp quan tài đỏ như máu, chuyên gia hốt hoảng hô: “Chạy mau đi!”

Google News

Cách đây 20 năm, một ngôi mộ cổ tình cờ được phát hiện ở một ngọn núi của Trung Quốc. Khi khai quật, các chuyên gia nhìn thấy chất lỏng chảy ra từ quan tài màu đỏ như máu nên vội chạy ra ngoài.

  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-2
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-3
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-4
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-5
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-6
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-7
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-8
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-9
  • Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”-Hinh-10
Tâm Anh (TH)