Bất ngờ ngôi nhà ống trăm tuổi đẹp nhất phố cổ Hà Nội

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19, mọi kết cấu về kiến trúc, vật liệu xây dựng (bằng gỗ) cho đến những đồ vật sinh hoạt của nhà cổ 87 Mã Mây đều được giữ nguyên trạng cho đến nay.

 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-2
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-3
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-4
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-5
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-6
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-7
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-8
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-9
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-10
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-11
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-12
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-13
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-14
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-15
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-16
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-17
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-18
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-19
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-20
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-21
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-22
 • Bat ngo ngoi nha ong tram tuoi dep nhat pho co Ha Noi-Hinh-23