Bất ngờ ông hoàng “truyền giống” vĩ đại: Không kém Thành Cát Tư Hãn!

Quốc vương Moulay Ismaïl Ibn Sharif của triều đại Alaouite có đời sống tình ái phong phú. Ông hoàng nổi tiếng này có hơn 500 thê thiếp và 888 người con.

  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
  • Bat ngo ong hoang
Tâm Anh (theo TNSIA)