“Bảy mươi ba, tám mươi tư, Diêm Vương không mời mà tự đi”, nghĩa là gì?

Google News

Người xưa có 1 câu nói rất nổi tiếng rằng: Bảy mươi ba, tám mươi tư, Diêm Vương không mời mà tự đi.

 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-2
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-3
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-4
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-6
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-7
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-8
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-9
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-10
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-11
 • “Bay muoi ba, tam muoi tu, Diem Vuong khong moi ma tu di”, nghia la gi?-Hinh-12
Theo Thạch Thảo/khoevadep