Bé gái 3 tuổi nhớ như in “tiền kiếp”, có cả bằng chứng... trên bụng?

Google News

Khi lên 3 tuổi, Purnima Ekanayake sống ở Bakamuna, Sri Lanka bắt đầu kể về tiền kiếp. Với việc nhớ như in kiếp trước, cô bé đã kể với bố mẹ mọi chuyện cũng như chỉ ra bằng chứng trên bụng.

  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-2
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-3
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-4
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-5
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-6
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-7
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-8
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-9
  • Be gai 3 tuoi nho nhu in “tien kiep”, co ca bang chung... tren bung?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Psi-encyclopedia)