Bí ẩn 9 cuốn sách là “chìa khóa” thay đổi vận mệnh nhân loại

Google News

Tương truyền, hoàng đế Ashoka trị vị đế quốc Maurya sở hữu 9 cuốn sách có thể thay đổi vận mệnh nhân loại. Về sau, ông hoàng này cho 9 người cất giữ những cuốn sách trên.

  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-2
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-3
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-4
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-5
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-6
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-7
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-8
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-9
  • Bi an 9 cuon sach la “chia khoa” thay doi van menh nhan loai-Hinh-10
Tâm Anh (theo Ancient-origins)