Bí ẩn báu vật huyền thoại trong Kinh Thánh muôn đời không tìm thấy

Google News

(Kiến Thức) - Theo Kinh Thánh, hòm đựng pháp điển và Chén Thánh là hai báu vật vô giá, thậm chí là mang lại sức mạnh cho người sở hữu. Vì một số lý do mà những bảo vật này biến mất và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-2
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-3
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-4
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-5
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-6
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-7
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-8
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-9
  • Bi an bau vat huyen thoai trong Kinh Thanh muon doi khong tim thay-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)