Bí ẩn “chuyến tàu ma” thoắt ẩn thoắt hiện từ hư không

Google News

Trong những năm qua, người dân ở Nga và khu vực Đông Âu truyền tai nhau các câu chuyện kỳ bí về "chuyến tàu ma" thoắt ẩn thoắt hiện. Đến nay, không ai rõ, đoàn tàu đến từ đâu.

  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-2
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-3
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-4
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-5
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-6
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-7
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-8
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-9
  • Bi an “chuyen tau ma” thoat an thoat hien tu hu khong-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)