Bí ẩn hai người hộ tống pharaoh Tutankhamun sang thế giới bên kia

Google News

Trong lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun, các chuyên gia phát hiện 2 người đồng hành bé nhỏ hộ tống pharaoh Ai Cập Tutankhamun sang thế giới bên kia. Đó là 2 bé gái được đặt trong 2 quan tài nhỏ.

  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-2
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-3
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-4
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-5
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-6
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-7
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-8
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-9
  • Bi an hai nguoi ho tong pharaoh Tutankhamun sang the gioi ben kia-Hinh-10
Tâm Anh (theo Ancient Origins)