Bí ẩn không giải cuốn Kinh Thánh "tí hon" phải dùng kính lúp để đọc

Thư viện Leeds ở Anh có lưu giữ một cuốn Kinh Thánh có kích thước bằng đồng xu. Nội dung trong cuốn Kinh Thánh phải dùng kính lúp để đọc.

  • Bi an khong giai cuon Kinh Thanh
  • Bi an khong giai cuon Kinh Thanh
  • Bi an khong giai cuon Kinh Thanh
  • Bi an khong giai cuon Kinh Thanh
  • Bi an khong giai cuon Kinh Thanh
  • Bi an khong giai cuon Kinh Thanh
  • Bi an khong giai cuon Kinh Thanh
  • Bi an khong giai cuon Kinh Thanh
Tâm Anh (theo DM)