Bí ẩn ngôi làng cổ Bát quái có nhiều nhân tài, ít gặp thiên tai

Google News

Nằm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, làng Thái Cực tinh tượng Du Nguyên được xây dựng theo bố cục Bát quái. Kể từ đó, nhiều nhân tài chào đời tại ngôi làng cổ này. Thêm nữa, nơi đâu cũing ít khi xảy ra thiên tai, lũ lụt.

  • Bi an ngoi lang co Bat quai co nhieu nhan tai, it gap thien tai
  • Bi an ngoi lang co Bat quai co nhieu nhan tai, it gap thien tai-Hinh-2
  • Bi an ngoi lang co Bat quai co nhieu nhan tai, it gap thien tai-Hinh-3
  • Bi an ngoi lang co Bat quai co nhieu nhan tai, it gap thien tai-Hinh-4
  • Bi an ngoi lang co Bat quai co nhieu nhan tai, it gap thien tai-Hinh-5
  • Bi an ngoi lang co Bat quai co nhieu nhan tai, it gap thien tai-Hinh-6
  • Bi an ngoi lang co Bat quai co nhieu nhan tai, it gap thien tai-Hinh-7
Tâm Anh (TH)