Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Trong lịch sử phong kiến, Tiêu Chiêu Nghiệp của nhà Nam Tề là hoàng đế Trung Quốc bị hoàng hậu Hà Tịnh Anh "cắm sừng" công khai. Dù biết chuyện, Tiêu Chiêu Nghiệp vẫn sủng ải và bảo vệ hoàng hậu phóng túng, dâm loạn. 

  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-2
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-3
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-4
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-5
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-6
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-7
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-8
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-9
  • Bi “cam sung”, hoang de Trung Quoc van sung ai hoang hau lang loan-Hinh-10