Bí mật cuối đời khó tin của nhà hàng hải Christopher Columbus

Tâm Anh (theo TC) -

(Kiến Thức) - Nhà hàng hải Christopher Columbus được cả thế giới biết đến là người khám phá ra châu Mỹ, miền đất chưa ai biết đến.